Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie dla mieszkańców “Domu na Granicy”

Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie dla mieszkańców “Domu na Granicy”

Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie zorganizowane w lutym tego roku i w całości sfinansowane przez Teen Challenge Winiarczykówka i Misję Life Challenge skierowane było do pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Domu na Granicy. Uczestnicy wzięli udziała w całodniowym szkoleniu, w którym zdobyli i uaktualnili wiedzę z  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem zorganizowanego przez nas szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego oraz przy najczęstszych stanach urazowych.

Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Szczególny nacisk został położony kładziony na zajęcia praktyczne, które odbyły się zarówno na pozorantach, jaki na fantomie. Instruktor inscenizował różne wypadki (tzw. pozoracje) przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji oraz rekwizytów, co miało na celu oswojenie uczestników kursów z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

Każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka powinna potrafić: właściwie ocenić sytuację, efektywnie wezwać pomoc, w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie.