Pracownicy

 

 

 
 
 
Janusz Górnicki – Prezes Oddziału Teen Challenge w Winiarczykówce, założyciel i Dyrektor ds technicznych “Domu Na Granicy”, certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
 • Pracuje w Chrześcijańskiej  Misji Teen Challenge od 2001 roku. Od 2002r. jako terapeuta uzależnień w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge w Łękini.
 • W 2006 roku uzyskał państwowy akredytowany przez Ministra Zdrowia Certyfikat instruktora terapii uzależnień.
 • W latach: 2007-  2010 prowadził Punkt Konsultacyjny przy Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, w tym czasie współpracował także ze szkołami na terenie Gminy Miastko jako konsultant w sprawach związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych, prowadził również profilaktykę w szkołach.
 • W 2010r wraz z żoną założył i prowadzi do dziś schronisko “Dom na Granicy”. 
 • Prywatnie tata dwóch synów, fan piłki nożnej, uwielbia spacery szczególnie na Babią Górę i o każdej poże roku. 

……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

mgr Bogusława Górnicka – Wiceprezes Oddziału TC w Winiarczykówce, założyciel i Dyrektor schroniska dla osób bezdomnych “Domu Na Granicy”, magister pedagogiki specjalność resocjalizacja, specjalista terapii uzależnień, terapeuta pedagogiczny.
 • W 2001-2002 pracowała w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Miastku.
 • W 2002r. do 2007r. pracowała jako terapeuta w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge w Broczynie.
 • w 2005 roku uzyskała państwowy Certyfikat specjalisty terapii uzależnień akredytowany przez Ministra Zdrowia.
 • Od 2007r.  pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Miastku – pracowała tam jako pedagog i terapeuta pedagogiczny.
 • W 2010r wraz z mężem założyła i prowadzi do dziś placówkę o charakterze readaptacyjno – kryzysowym “Dom Na Granicy”. 
 •  Założyła i koordynuje projekty: “Pracownia Bezdomnych Rękodzielników”, oraz “Zagroda Edukacyjna W Winiarczykówce”.
 • Prywatnie mama dwóch synów. Uwielbia spacery szczególnie te górskie lub po plaży naszego pięknego Bałtyku.  

……………………………………………………………………………………….

mgr Ewa Bandyk – pracownik socjalny, wychowawca/opiekun.

……………………………………………………………………………………….

Anna Paniak -pedagog,  wychowawca/opiekun.

………………………………………………………………………………………..

Robert Sporschill – wychowawca/opiekun.

……………………………………………………………………………………….

WOLONTARIUSZE:

Barbara Kwiatkowska – wolontariusz, instruktor ogrodnictwa
Adam Kasperek