Nowe horyzonty

Praktycznie od początku istnienia placówki, organizowane są dla mieszkańców spotkania z zaproszonymi gośćmi. Zajęcia te mają charakter cykliczny, odbywają się średnio raz w miesiącu zarówno na terenie placówki jak i poza nią. W 2017 r. postanowiono oficjalnie nazwać i określić te działania w wyniku czego, powstała nazwa projektu Nowe horyzonty. Cel to zachęcić i zmotywować mieszkańców Domu na Granicy do zmiany dotychczasowego stylu życia. To spotkania z przeróżnymi osobami, bardzo często to świadectwa byłych uzależnionych, którzy przeszli swój własny proces trzeźwienia. Goście odwiedzający to również: stretworkerzy, pracownicy innych oddziałów Misji, muzycy, kaznodzieje, młodzież, ludzie z ciekawymi pasjami, np.przewodnik tatrzański, przedstawicie innych organizacji pozarządowych polskich i zagranicznych, duchowni, absolwenci programów Teen Challenge, i inni.

Dzięki tym spotkaniom mieszkańcy schroniska w Winiarczykówce mają okazję do zmiany myślenia na swój temat i otaczającego ich świata. To pozwala im także kreatywnie podchodzić do różnych problemów życiowych, czerpać z doświadczenia innych osób. Nawiązują nowe konstruktywne relacje i znajomości.