formy pomocy dostępne w schronisku

FORMY POMOCY DOSTĘPNE W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH „DOM NA GRANICY”

  1. Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu.
  2. Schronisko zapewnia możliwość całodobowego przebywania w placówce oraz nocleg, w tym: miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, wyposażone w łóżko, materac zabezpieczony specjalnym podkładem, kołdrę, poduszkę, pościel, i koc, oraz ręczniki. Pokoje wyposażone są w szafki nocne, garderoby, stoliki i krzesełka, lampki nocne.
  3. Schronisko umożliwia dostęp do pomieszczenia kuchennego przystosowanego do samodzielnego przygotowania posiłku i gorącego napoju oraz do pomieszczenia jadalni umożliwiające spożycie przygotowanego posiłku.
  4. Placówka umożliwia mieszkańcom systematyczne korzystanie z prysznica, w razie potrzeby zapewnia wymianę obuwia i odzieży używanej i nowej. Do dyspozycji mieszkańców jest także pomieszczenie pralni i suszarni, wyposażone tak by można było  wyprać odzież i wysuszyć ją.
  5. Ponieważ schronisko nie zapewnia usługi dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, osobie potrzebującej takiej formy pomocy Schronisko oferuje wymianę odzieży i obuwia.
  6. Schronisko dysponuje pomieszczeniem świetlicy z dostępem do telewizji. Umożliwia również skorzystanie z Internetu oraz komputera, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, wyposażonym  w: biurko i krzesło biurkowe, komputer stacjonarny z Internetem, lampkę i drukarkę.
  7. Placówka oferuje zajęcia grupowe i indywidualne spotkania dążące do  uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności realizowane na terenie schroniska: zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia przez poprzez indywidualne porady udzielane przez pracowników schroniska (konsultacje z: pracownikiem socjalny, terapeutą uzależnień, pedagogiem, wychowawcami/opiekunami Schroniska), w tym pomoc w sporządzaniu CV, korzystania z Internetu w celu uzyskania informacji o możliwościach pozyskania pracy itp.np: możliwościach dokształcenia, zdobycia nowych umiejętności i uprawnień zawodowych; trening gospodarowania własnym budżetem poprzez: warsztaty organizowane raz w miesiącu; indywidualne konsultacje i rozmowy z pracownikami schroniska (pracownik socjalny, terapeuta, wychowawcy/opiekunowie), motywujące do ustalenia priorytetów zarządzania własnymi środkami pieniężnymi; oraz inne, w tym poprzez wykłady i inne spotkania organizowane na terenie Schroniska; trening prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez codzienne zajęcia z ergoterapii dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców, nakierowane na rozwój. Tematyka zajęć: gotowanie, pranie, sprzątanie, pielęgnacja kwiatów i rabat zielonych, higiena własna, obsługa różnego rodzaju sprzętu AGD i RTV.  Placówka dysponuje „zagrodą edukacyjną”, w której codzienne odbywają się zajęcia, mieszkańcy mają możliwość nauczyć się podstaw ogrodnictwa, uprawy warzyw, ziół, hodowli zwierząt opiekując się przydomowym inwentarzem (kozy, kury, koty, pies), wyrobu domowych weków na zimę, co uczy też oszczędności, planowani swojej przyszłości.
  8. Schronisko oferuje usługi aktywizujące ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej oraz wyjście z bezdomności realizowane w placówce poprzez: trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych poprzez naukę odpowiedzialności jako funkcyjni w Schronisku, każdy z mieszkańców ma odpowiedzialności dostosowane do swoich potrzeb i umiejętności; trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów poprzez: zajęcia terapeutyczna w ramach zebrań społeczności tzw. ”krąg problemowy”; oraz konsultacje i rozmowy indywidualne z terapeutą uzależnień, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, opiekunami, wychowawcami; uczestnictwo w grupach wsparcia: na terenie placówki i  wyjazdy na grupę wparcia do Zakopanego; zajęcia z zakresu duchowości; udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu terapii uzależnień „12 kroków”; Misja Teen Challenge realizuje w Schronisku projekt „Nowe horyzonty”: w ramach którego odbywają się zarówno na terenie placówki jak i poza nią, spotkania z ciekawymi ludźmi, promujące trzeźwy; alternatywne do picia formy spędzania czasu rozwijania pasji poprzez zajęcia w Pracowni Rękodzieła: warsztaty w pracowni rękodzieła; Organizacja domowych świąt; Spotkania integracyjne: urodziny, grill, zajęciach, spotkaniach integracyjnych na terenie placówki i wyjazdowych; Projekt w stronę kultury pokazy filmowe na terenie placówki spotkania zorientowanych na kulturę typu koncerty, wyjazdy do kina.
  9. Schronisko oferuje również zajęcia z zakresu duchowości: rozmowy duszpasterskie, spotkania organizowane na terenie placówki jak i poza nią; nabożeństwa, wykłady, spektakle, koncerty.
  10. Schronisko oferuje KONSULTACJE INDYWIDUALNE z następującymi  specjalistami:

– pracownik socjalny,

– terapeuta uzależnień,

– pedagog,

– wychowawcy/opiekunowie

11. SCHRONISKO UDZIELA WSPARCIA W ZORGANIZOWANIU SPECJALISTYCZNEJ POMOCY: lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów, darmowej pomocy prawnej, i innej dostosowanej do potrzeb.