Znowu działamy lokalnie.

Znowu działamy lokalnie.

Z radością informujemy, że w tym roku w ramach Działaj Lokalnie 2019 otrzymaliśmy dotację na projekt “Orawa bardzo dobrze pomaga” w kwocie 1800zł. Projekt nasz zakłada wpływ na zmianę stereotypowego myślenia o ludziach bezdomnych w społeczności lokalnej, a także poprawę

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM ŻYWNOŚCI

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM ŻYWNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód