Zagroda Edukacyjna

Zagroda edukacyjna

Zagroda edukacyjna to projekt, który Misja rozwija nieustannie już od pięciu lat. Pierwsze prace rozpoczęły się jesienią 2013 r. Przygotowano wtedy teren pod warzywniak, wykarczowano i przekopano skalistą ziemię, usunięto kamienie, wyrównano teren pod grządki. Mieszkańcy Domu, aktywnie uczestniczyli na każdym etapie prac i wiele osób było osobiście zaangażowanych w proces powstawania ogrodu. Z roku na rok powiększano teren zagrody i zakres działań o kolejne elementy. W 2016 roku w zagrodzie edukacyjnej mieszkańcy Domu Na Granicy i kadra placówki zrealizowali projekt „Zagroda edukacyjna w Winiarczykówce” dofinansowany przez programu Działaj Lokalnie IX, w efekcie czego zagroda zyskała dwie duże szklarnie. Dziś hoduje się w nich pomidory i ogórki.

W 2015 r. Misja Teen Challenge w Winiarczykówce otrzymała od zaprzyjaźnionego filantropa z Holandii jaja bardzo rzadkiej kury niebieskonóżki, oraz cały sprzęt potrzebny do wylęgu. Jesienią 2015 r. wyhodowano pierwsze 8 kur, a 2016 roku kolejne.  W 2017 r. Misja Teen Challenge po raz kolejny pozyskała finanse z projektu Działaj Lokalnie oraz darowizny od indywidualnych darczyńców, co pozwoliło na budowę dużego profesjonalnego kurnika na 100 kur. Hodowla jest co roku powiększana, tak by mieszkańcy na bieżąco do przygotowywania posiłków mogli korzystać z mięsa i jaj.

Kolejnym nabytkiem była niewielka pasieka –  zagroda edukacyjna pod koniec 2017 r. pozyskała dwa ule.  Kolejne osoby mogły zatem rozwijać swoje zainteresowani i umiejętności. To przydatna wiedza, którą podopieczni Domu w przypadku usamodzielnienia, będą mogli kontynuować osobiście. Przez pewien czas były też owce, ale ostatecznie rozwinęła się hodowla kóz. Z finansów otrzymanych od zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia z Niderlandów – Stihting Traveling Light udało się jeszcze pod koniec 2020 r. zbudować stajenkę dla kóz.

Zajęcia edukacyjne w ogrodzie dla mieszkańców schroniska  od 2016 r. prowadzi instruktorka wolontariuszka  i ona też koordynuje i zarządza wszystkimi pracami, które się tam odbywają. To co podopieczni Domu na Granicy wyhodują w zagrodzie edukacyjnej służy im w przyrządzaniu świeżych, zróżnicowanych i zdrowych posiłków. Plony z zagrody są tak obfite, że pozawalają domownikom na przygotowanie sobie przetworów na zimę. A to z kolei uczy oszczędności, właściwego dysponowania zasobami materialnymi i planowania swojej przyszłości.

Aspekty i korzyści z tego projektu są bardzo pozytywne, można nazwać go swego rodzaju zieloną terapią. Oprócz codziennej aktywność na świeżym powietrzu, wielu uczestników odkrywa swoje zdolności i pasje, oraz uczy się nowych umiejętności. Niektórzy w ten sposób relaksują się i uspokajają. Poza tym zauważono, że u uczestników zwiększa się świadomość własnej wartości i pewności siebie, poczucia odpowiedzialności, przydatności i spełnienia. Jest to także nauka dokładności i cierpliwości, a osoby uczestniczące poszerzają swoją wiedzę i własne umiejętności, uczą się planowania pracy i jej etapowości. Aktywność ta podnosi też zdolności pracy w grupie i komunikacji.