Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat.

Główny cel przystąpienia przez Oddział Teen Challenge w Winiarczykówce do projektu Działaj Lokalnie była idea integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem, poprzez aktywizację i zaangażowanie w realizację konkretnego projektu. Pierwszy projekt „Zagroda edukacyjna w Winiarczykówce”  został zrealizowany w 2016r. Poprzez tę inicjatywę chciano też wpłynąć na zamianę stereotypowego myślenia o osobach bezdomnych, jako leniwych i żebrzących, które to myślenie szczególnie silnie występuje na terenie Orawy i Podhala gdzie działa nasz Oddział. Artykuły, które ukazały się w Internecie i lokalnej prasie pokazały tę inicjatywę jako ciekawą, a jej uczestników jako osoby aktywnie działające.

Ważne jest to, że ciągle nowe osoby będą czerpały z tego co ich poprzednicy zapoczątkowali. Podsumowaniem tych działań było przygotowanie krótkiego filmiku, który został zgłoszony przez lokalny odział ODL, do ogólnopolskiego konkursu Opowiedz. Mieszkańcy Winiarczykówki mieli kolejny powód do dumy, ponieważ zostali w tym konkursie nagrodzeni. 

W 2017r. projekt „Bo w kurniku jest moc” dofinansowany został ze środków Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, i skierowany był do podopiecznych schroniska Dom Na Granicy w Winiarczykówce. W ramach projektu zbudowany duży kurnik mogący pomieścić 100 kur, powiększono wybieg i wyhodowano 26 kurczaków rzadkiej rasy kur niebieskonóżek. Wszelka aktywność podjęta podczas trwania projektu i po jego zakończeniu przy utrzymaniu kurnika pomogła osobom bezdomnym nabyć nowe umiejętności, doświadczać pozytywnych emocji. Kurnik stał się częścią naszej zagrody edukacyjnej.