W stronę kultury

W stronę kultury to projekt Teen Challenge w Winiarczykówce który powstał ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, iż brak dostępu do niektórych dóbr wspólnych, zasobów, instytucji kultury, dostęp do Internetu i edukacji cyfrowej również może świadczyć o społecznym wykluczeniu. 

Osoby bezdomne zazwyczaj nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, nie chodzą do kina, teatru, czy muzeów. Zatem projekt ów ma szansę by odpowiedzieć na te potrzeby osób w kryzysie bezdomności i ułatwić im dostęp do szeroko rozumianej kultury.

Pierwsza inicjatywa w ramach projektu “W stronę kultury” to wyjazd mieszkańców schroniska do kina Śnieżka w Rabce Zdrój w listopadzie 2017 r. Wybraliśmy się wtedy na projekcję niezwykle inspirującego filmu w reżyserii Łukasza Palkowskiego – „Najlepszy”.