Dzień Ziemi 2021 w Gminie Lipnica Wielka

Dzień Ziemi 2021 w Gminie Lipnica Wielka


W dniu 24 kwietnia nasza Misja wspólnie z Gminą Lipnica Wielka obchodziła Dzień Ziemi. Postanowiliśmy zadbać o naszą Ziemię lokalnie.

Mieszkańcy prowadzonego przez naszą Misję Schroniska Dom na Granicy w Winiarczykówce przyłączyli się do akcji “Sprzątanie Świata w Gminie Lipnica

Wsparcie od Fundacji ESPA

Wsparcie od Fundacji ESPA

W styczniu otrzymaliśmy wparcie płynące od Fundacji ESPA. To wielkie błogosławieństwo i nieoceniona pomoc, którą nasza Misja będzie mogła obdarować podopiecznych schroniska Dom na Granicy w Winiarczykówce i mieszkańców Orawy z Gmin Lipnica Wielka i Jabłonka.

Pokaźny transport jaki