Znowu działamy lokalnie.

Znowu działamy lokalnie.

Z radością informujemy, że w tym roku w ramach Działaj Lokalnie 2019 otrzymaliśmy dotację na projekt “Orawa bardzo dobrze pomaga” w kwocie 1800zł. Projekt nasz zakłada wpływ na zmianę stereotypowego myślenia o ludziach bezdomnych w społeczności lokalnej, a także poprawę standardów pomocy kierowaną w naszym regionie do osób w kryzysie bezdomności. Swoimi działaniami chcemy zmienić myślenie jakie panuje w społeczności lokalnej, że prosić o pomoc, czy przyznać się do słabości to wstyd. W naszej opinii w wyniku takiego myślenia wielu ludzi, zbyt późno zgłasza się o pomoc, lub w ogóle o nią nie prosi.

W ramach projektu prowadzone będą warsztaty z szycia, zakupione zostaną nowe kołdry do prowadzonego przez naszą Misję schroniska dla osób bezdomnych “Dom na Granicy”. Odbędzie się także Mikołajkowe spotkanie, które uroczyście wieńczyć będzie cały projekt.

Działania przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Lipnica Wielka. Projekt realizowany dzięki Lokalnemu ośrodkowi Działaj Lokalnie – jakim jest Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.