Lipnicki Społecznik 2018 r.

Lipnicki Społecznik 2018 r.

W dniu 27 stycznia w naszym Lipnickim Domu Ludowym odbyło się Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Wójta Gminy z osobami i organizacjami działającymi społecznie w Gminie Lipnica Wielka – “Lipnicki Społecznik Roku”. Motto spotkania to: “wdzięczność innych nas uszczęśliwia i uszlachetnia”. Jak