Realizujemy projekt “Orawa bardzo dobrze pomaga”

Realizujemy projekt “Orawa bardzo dobrze pomaga”

W sierpniu tego roku rozstrzygnięto wybór wniosków do kolejnej edycji “Działaj Lokalnie ” na Orawie i Podhalu. W 2019 roku i my staraliśmy się o  dofinansowanie projektu ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce raz Ośrodka Działaj Lokalnie działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy. Cieszymy się, bo zakwalifikowano nasz projekt “Orawa bardzo dobrze pomaga” i dofinansowano w wysokości 1800zł. W poprzednich latach zrealizowaliśmy dwa projekty: w 2016 r.  “Zagroda edukacyjna w Winiarczykówce”; oraz 2017 roku “Bo w kurniku jest moc”. Pierwszy projekt zakładał wybudowanie dużej 24 metrowej szklarni i przygotowanie jej do prac ogrodniczych, a kolejny budowę kurnika. Oby dwa poprzednie projekty zakończyliśmy z sukcesem angażując osoby w kryzysie bezdomności oraz lokalną społeczność.

Obecny projekt zakłada podwyższenie standardów pomocy udzielanej osobom w kryzysie bezdomności mieszkańcom z terenu Orawy i Podhala. Planuje się zorganizować warsztaty z szycia dla mieszkańców “Dom na Granicy”. W czasie warsztatów zostaną uszyte poszewki na nowe poduszki do spania, zakupione w ramach nagrody za konkurs “Opowiedz”. Następnie zostanie zakupione 25 nowych kołder, z których będą korzystać osoby zgłaszające się po pomoc do naszego schroniska.