Przeciwdziałamy wykluczeniu finansowemu – projekt “Załóż konto”

Przeciwdziałamy wykluczeniu finansowemu – projekt “Załóż konto”

Wykluczenie Finansowe stanowi jeden z poważniejszych problemów ekonomicznych, mających swoje odbicie w sferze społecznej. Brak możliwości korzystania z usług i produktów oferowanych przez system finansowy może być istotnym czynnikiem prowadzącym do wykluczenia społecznego. Samo zjawisko wykluczenia finansowego polega na niechęci bądź niemożności korzystania z usług instytucji finansowych, takich jak: banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady ubezpieczeniowe i inne licencjonowane instytucje finansowe. Wśród wykluczonych finansowo znajdują się osoby bezdomne. Ludzie w kryzysie bezdomności zepchnięci na margines życia społecznego, pozbawieni dochodów, adresu zamieszkania – nie mają szans na zmianę sytuacji życiowej, wielu z nich nie posiada nawet dowodu tożsamości.

Aby zmienić ten stan rzeczy postanowiliśmy zaproponować mieszkańcom schroniska Dom na Granicy w Winiarczykówce udział w projekcie „Załóż konto”, który powstał w 2020 r. i do tej pory skorzystało z oferty 17 osób. Projekt skierowany jest do podopiecznych schroniska „Dom na Granicy” i dofinansowany przez Misję Teen Challenge Oddział w Winiarczykówce. Może z niego skorzystać każdy mieszkaniec Domu.

Projekt załóż konto oferuje:

  • Bezpłatny udział.  
  • Pomoc przy zakładaniu konta w banku.
  • Pomoc przy obsłudze dostępu do bankowości elektronicznej.  
  • Podstawy edukacji finansowej.