Ponownie na konkursie “Opowiedz”

Ponownie na konkursie “Opowiedz”

Z końcem roku zamknęliśmy projekt “Bo w kurniku jest moc”. Działania te dofinansowane zostały ze środków Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, i skierowany był do podopiecznych schroniska Dom Na Granicy, prowadzonego przez Misję Teen Challenge w Winiarczykówce. Projekt skierowany był do osób wychodzących z bezdomności, obecnych i przyszłych podopiecznych Domu w Winiarczykówce. W ramach projektu zbudowaliśmy duży kurnik mogący pomieścić 100 kur, powiększyliśmy wybieg i wyhodowaliśmy 26 kurczaków rzadkiej rasy niebieskonóżek. Wszelka aktywność podjęta podczas trwania projektu i po jego zakończeniu przy utrzymaniu kurnika pomaga osobom bezdomnym nabywać nowe umiejętności, doświadczać pozytywnych emocji. Kurnik stał się częścią zagrody, z której korzystają na co dzień obecni, a będą też i przyszli podopieczni. Cel projektu to także zachęcenie do podejmowania konstruktywnych aktywności życiowych. Staramy się pokazać, że tak naprawdę jesteśmy bardzo do siebie podobni, że osoby bezdomne mają te same problemy i marzenia i że nie są innym gatunkiem ludzi. To co ich różni od większości społeczeństwa, to to że nie mają domu.
Postanowiliśmy o tym opowiedzieć, i po raz kolejny przygotować krótki filmik na konkurs opowiedz. W filmie bohaterami są mieszkańcy i kadra Domu Na Granicy. Filmik został zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy do tegorocznej edycji konkursu “Opowiedz…”.

 

  • Film “Bo w kurniku jest moc”,  zgłoszony przez lokalny Oddział Działaj Lokalnie do ogólnokrajowego konkursu “Opowiedz” edycja 2018r.