pracownicy

PRACOWNICY

  • Oddział Teen Challenge w Winiarczykówce oraz Dom Readaptacyjno – Kryzysowy założyli w 2010r.  i prowadzą Bogusława i Janusz Górniccy

strona

Janusz Górnicki Prezes Oddziału Teen Challenge w Winiarczykówce, założyciel i Dyrektor Domu Readaptacyjno – Kryzysowego, certyfikowany instruktor terapii uzależnień.


  • Pracuje w Chrześcijańskiej  Misji Teen Challenge od 2001 roku. Od 2002r. jako terapeuta uzależnień w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge w Łękini.

  • W 2006 roku uzyskał państwowy akredytowany przez Ministra Zdrowia Certyfikat instruktora terapii uzależnień.

  • W latach: 2007-  2010 prowadził Punkt Konsultacyjny przy Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, w tym czasie współpracował także  ze szkołami na terenie Gminy Miastko jako konsultant w sprawach związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych, prowadził również profilaktykę w szkołach.


Bogusława Górnicka

Bogusława GórnickaWiceprezes Oddziału TC w Winiarczykówce, założyciel i zastępca Dyrektora Domu Readaptacyjno – Kryzysowego, magister pedagogiki specjalność resocjalizacja, specjalista terapii uzależnień, terapeuta pedagogiczny.


  • W 2001-2002 pracowała w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Miastku.

  • W 2002r. do 2007r. pracowała jako terapeuta w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge w Broczynie.

  • w 2005 roku uzyskała państwowy Certyfikat specjalisty terapii uzależnień akredytowany przez Ministra Zdrowia.

  • Od 2007r.  pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Miastku – pracowała tam jako pedagog i terapeuta pedagogiczny.

  • Obecnie wolontariusz Oddziału Teen Challenge w Winiarczykówce, wiceprezes Oddziału. Założyła i koordynuje projekt “Pracownia Bezdomnych Rękodzielników”.