O nas

2

Jesteśmy częścią międzynarodowej Misji Teen Challenge. Jako Stowarzyszenie  działamy na terenie naszego kraju już od 1988r., posiadamy status OPP.


Misja Teen Challenge Winiarczykówka: Ułatwiamy powrót do życia w społeczeństwie osobom na zakręcie życiowym, w szczególności bezdomnym i uzależnionym. Naszym podopiecznym zapewniamy fachową pomoc terapeutyczną oraz całodobowy pobyt w chrześcijańskim Domu z atmosfera rodzinną.

Pomagamy tym, którzy zarówno w oczach świata, jak i często w swoich własnych, są “wyrzutkami społecznymi”, “marginesem”. Wiemy jednak, że Jezus Chrystus będąc tu na ziemi nigdy takich ludzi nie pomijał. Czerpiemy z tego inspirację.

Teen Challenge Polska Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Winiarczykówce został powołany w 2010r. i funkcjonuje jako Dom Na Granicy o charakterze readaptacyjno – kryzysowy dla bezdomnych mężczyzn, osób uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej oraz jako Punkt Konsultacyjny dla osób z zewnątrz.

Dom Na Granicy to miejsce, w którym osoby bezdomne  znajdują pomoc i swój dom, również te osoby w podeszłym wieku, które często z powodu wieku, niepełnosprawności fizycznej, umysłowej czy choroby psychicznej nie są już przyjmowane na długoterminową terapię, a  z powodu uzależnienia nie znajdują miejsca w placówkach typu:  domy opieki społecznej i podobne.
Działamy też jako ośrodek kryzysowy i schronienie znajdują u nas osoby, które chcą skorzystać z długoterminowej terapii i czekają na miejsce w ośrodku terapii uzależnień.

Nasz Dom to placówka pozarządowa działająca w ramach Stowarzyszenia Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna. Od 2010r. systematycznie współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej głównie z Małopolski, ale też i z innych rejonów Polski.


Dom Na Granicy funkcjonuje na zasadach zaczerpniętych z Biblii.

  • Jako ośrodek readaptacyjnypomagamy osobom bezdomnym wychodzić z bezdomności.

  • Jako ośrodek kryzysowyosoby uzależnione motywujemy do zmiany stylu życia i przygotowujemy je do podjęcia długoterminowej terapii.


Pomagamy osobom w potrzebie, które znajdą u nas fachową pomoc terapeutyczną i przede wszystkim swój dom. Jesteśmy placówką, która sama się finansuje, w związku z tym będziemy wdzięczni za każdą pomoc zarówno rzeczową, jak i finansową. Poszukujemy osób, które chciałyby z nami w tym obszarze współpracować.