Jak wykorzystaliśmy nagrodę z konkursu “Opowiedz”…

Jak wykorzystaliśmy nagrodę z konkursu “Opowiedz”…

Jak już pisaliśmy w dniu 21 marca 2019 r. w Warszawie odbyła się Gala podsumowująca X edycję programu „Działaj Lokalnie”, na której otrzymaliśmy nagrodę w ogólnopolskim konkursie “Opowiedz”, przyznaną przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce za nasz film “Bo w kurniku jest moc”. Film brały udział osoby mieszkające w schronisku.

Nagroda wyniosła 1000zł i zgodnie z wolą Darczyńcy przeznaczyliśmy je na nasze statutowe działania. Postanowiliśmy ją wykorzystać na polepszenie standardów pomocowych i doposażenie prowadzonego przez nas schroniska dla osób bezdomnych “Domu na Granicy” w Winiarczykówce w nowe poduszki. Dzięki tej nagrodzie wszyscy beneficjenci naszego Schroniska otrzymają nowe i wygodne poduchy.