Teen Challnge w Rosji potrzebuje wsparcia – prośba o modlitwę

TC Rosja Do Centrali Teen Challenge Polska od dłuższego czasu docierały niepokojące wiadomości od Ilji, dyrektora TC Rosja, mieszkającego i prowadzącego ośrodek w Nowokuźniecku, dziś i my dowiedzieliśmy się o tym.  Dzielimy się  tym z Wami.

Przez ostatnie miesiące Teen Challenge Rosja nękany jest bezpodstawnymi procesami sądowymi, które najprawdopodobniej mają na celu zdyskredytowanie działalności i w konsekwencji zamknięcie ośrodków. Oskarżenia wysuwane są zarówno przeciwko programowi  Teen Challenge jak i poszczególnym pracownikom.
Ostatni proces rozpoczął się w dniu 22 października.  Poniżej tłumaczenie aktualnego listu, rozesłanego przez Ilję:

„Bardzo dziękujemy za modlitwy! Mijający tydzień był jednym z najtrudniejszych tygodni w służbie. Byliśmy w sądzie cały tydzień ale werdykt nie został ogłoszony. Rozprawa została zawieszona i wznowiona będzie 14 listopada. Zarzuty przeciwko dwom współpracownikom zostały sfabrykowane przez prokuratora. W lutym 2011, prokurator przyjechał do ośrodka Teen Challenge i zabrał z ośrodka 6 podopiecznych, którzy byli w programie mniej niż 2 dni. Zawiózł ich do swojego biura i wymógł podpisanie kłamliwego, wcześniej sfabrykowanego zeznania. Zabranych podopiecznych zastraszono  i powiedziano, że nie wolno im opuścić biura prokuratora, dopóki nie podpiszą zeznań. Pięciu z sześciu podopiecznych to Romowie nie potrafiący czytać i pisać. Potrafili tylko napisać swoje imię, co zrobili po to, aby wyjść na wolność. Pięciu z nich  ukrywa się, bo nie chcą przyjść do sądu składać zeznania przeciw Teen Challenge. Szóstego przywieziono z więzienia oddalonego o pięć godzin jazdy, gdzie odbywa karę więzienia za handel  narkotykami. Mimo, że go przywieźli, nie wprowadzili go na salę rozpraw. Nasz prawnik jest przekonany, że powodem była odmowa składania zeznań przeciwko Teen Challenge. Proszę abyście modlili się dalej i naszych dwóch byłych pracowników zostało oczyszczonych z postawionych zarzutów.
Szczerze dziękujemy Bogu za wasze wstawiennictwo w modlitwie.
Życzymy Bożego Błogosławieństwa”
Ilja i Janet