Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem, szkolenie w Jaworkach 23.04.2012r.

logo karpaty naszym domemJako przedstawiciele jednej z karpackich organizacji pozarządowych Teen Challenge Oddział w Winiarczykówce zostaliśmy zaproszeni na szkolenie: „Rozwój terenów górskich”, które odbyło się 23 kwietnia 2012 r. w Jaworkach. Szkolenie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkolenie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych z terenu województwa małopolskiego, było ono skierowane w szczególności do osób, które są zaangażowane w działania na rzecz społeczności lokalnej. Poprowadziła je pani Alina Marek. Cel projektu Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem zakłada wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie. Choć statystyki mówią, że średnia wysokość dla Polski to tylko 173 m n.p.m., nie trzeba nikogo przekonywać, że góry stanowią niezwykle istotny fragment naszego kraju. Jakie wyzwania stoją przed obszarami górskimi w Polsce? W jakim kierunku zachodzą zmiany i czy mają one odzwierciedlenie w różnego rodzaju politykach czy strategiach rozwoju? Jaki wpływ mają lokalne społeczności na zrównoważony rozwój terenów, na których mieszkają? Warsztaty w których uczestniczyliśmy miały na celu znalezienie odpowiedzi na te pytania, tak aby uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności, w zakresie szukania i wykorzystywania szans i możliwości rozwoju Karpat. Teen Challenge Odział w Winiarczykówce jako organizacja pozarządowa, działająca również na rzecz ludności zamieszkującej Karpaty chce włączyć się w te działania, wykonując swoją pracę na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych i w trudnej sytuacji życiowej. Doceniamy zatem możliwość wzajemnej współpracy i współdziałania i możliwości wzbogacenia swoich doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy.

Porozumienie Karpackie “Karpaty Naszym Domem” http://www.porozumieniekarpackie.pl/
Stowarzyszenie Ekopsychologia www.ekopsychologia.pl