Goście w naszym Domu

styczeń 2013 222 aZaraz po Świętach Wielkanocnych mieliśmy w Winiarczykówce całodniowe spotkania z grupą ewangelistów z Wrocławia i okolic. Goście usłużyli naszym podopiecznym świadectwami, pieśnią i wykładami. Dobry czas mieliśmy. Świadectwa osób, które same kiedyś borykały się z problem uzależnienia,  kłopotami z prawem lub w relacjach społecznych, były bardzo zachęcające i motywujące. Wskazywały na bardzo ważną rzecz w wychodzeniu z tych problemów, jaką jest zaufanie Jezusowi Chrystusowi i rozwój sfery duchowej. Kolejny raz mogliśmy rozkoszować się tym, że Pan Bóg okazał nam ludziom ogromną łaskę, a każdy z nas zasługuje na szansę na nowe życie.
Całej grupie jesteśmy niezmiernie wdzięczni: Dziękujemy Wam.