nasza misja

Jesteśmy częścią międzynarodowej Misji Teen Challenge. Jako Stowarzyszenie  działamy na terenie naszego kraju już od 1988r., posiadamy status OPP.

Misja Teen Challenge Winiarczykówka: Ułatwiamy powrót do życia w społeczeństwie osobom na zakręcie życiowym, w szczególności bezdomnym i uzależnionym. Naszym podopiecznym zapewniamy fachową pomoc terapeutyczną oraz całodobowy pobyt w chrześcijańskim Domu z atmosfera rodzinną.

Pomagamy tym, którzy zarówno w oczach świata, jak i często w swoich własnych, są “wyrzutkami społecznymi”, “marginesem”. Wiemy jednak, że Jezus Chrystus będąc tu na ziemi nigdy takich ludzi nie pomijał. Czerpiemy z tego inspirację.