Galeria wideo

Krótki film dokumentalny, pod tytułem “To, co ważne…”

  • Film podsumowujący projekt “Zagroda edukacyjna w Winiarczykówce”, otrzymał również nagrodę w 2017r. w konkursie “Opowiedz”.

 

 

  • Film powstał w 2018r. podsumowując projekt “Bo w kurniku jest moc”, został też zgłoszony przez lokalny Oddział Działaj Lokalnie do ogólnokrajowego konkursu “Opowiedz”.